Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 18/1/2019 10:35

Chấn chỉnh trường học tổ chức giáo dục kĩ năng sống sai quy định

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa có văn bản chấn chỉnh tổ chức hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh.

Theo văn bản này, thời gian qua, các cơ sở giáo dục đã quan tâm tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (NGCK) góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất và phát triển toàn diện cho học sinh (HS).

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục NGCK chưa thực sự có chiều sâu và hiệu quả, đôi lúc còn mang tính hình thức.

Một số cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục NGCK không đúng quy định (không báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp, khi tham gia trải nghiệm: phối hợp, ký hợp đồng với các doanh nghiệp chưa được cấp phép theo quy định…).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về nội dung này. Phòng GD&ĐT tăng cường công tác quản lí nhà nước về hoạt động giáo dục trên địa bàn nói chung và hoạt động giáo dục KNS nói riêng trong việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, phát hiện, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền; chịu trách nhiệm quản lí nhà nước theo lãnh thổ và quản lí về chuyên môn theo cấp quản lí.

Tăng cường tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tổ chức hoạt động KNS và hoạt động giáo dục NGCK tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị trường học; kịp thời tuyên dương, khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc; nhân rộng mô hình, cách làm hay để các trường đến thăm quan, học tập.

Tăng cường công tác xã hội hóa trong triển khai hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục NGCK theo đúng quy định.

Với các đơn vị trực thuộc, Sở GD&ĐT yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên tham gia công tác giáo dục KNS và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài NGCK. Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy học trong đội ngũ giáo viên để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh. Gắn giáo dục KNS với giáo dục giá trị sống. Tích hợp giáo dục KNS qua các môn học, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ, trải nghiệm sáng tạo…

Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch tham quan, trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp của đơn vị vào đầu năm học. Các đơn vị không tổ chức cho học sinh đi thăm quan, trải nghiệm sáng tạo khi chưa được Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch.

Lập Phương

Tin tiêu điểm