Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 23/1/2019 12:50

Chấn chỉnh quản lý xây dựng bia, tượng trong trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý việc xây dựng bia, tượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các đơn vị nhà trường đã đặt tượng danh nhân: các phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc mang tên danh nhân đã đặt tượng danh nhân, các trường THPT mang tên danh nhân đã đặt tượng danh nhân thực hiện rà soát tình hình bảo quản, tôn tạo, tạo cảnh quan, ý nghĩa giáo dục truyền thống của việc đặt tượng trong nhà trường.

Với các đơn vị có kế hoạch đặt tượng danh nhân, trong thời gian tới, các đơn vị trường học mang tên danh nhân có kế hoạch đặt tượng danh nhân cần thực hiện tốt các yêu cầu: Thực hiện đúng quy trình xây dựng phần mỹ thuật các công trình, nhất là phần tượng. Việc đặt tượng phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng tượng, tượng đài; trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương trước khi triển khai thực hiện; phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Các mẫu phác thảo, nghiệm thu các bước thi công mỹ thuật, nghiệm thu toàn bộ phần thi công mỹ thuật phải thông qua Hội đồng nghệ thuật tỉnh, được quy định tại nghị định 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113

Lập Phương

Tin tiêu điểm