Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 30/5/2019 13:58

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN).

Trong văn này ghi rõ: Hiện nay số thiết bị đã trang bị cho các trường THPT đủ để thực hiện dạy học tập trung các nội dung thực hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT.

Tuy nhiên, do một số trường chưa có điều kiện sân bãi, giáo viên đủ để thực hiện việc dạy và học tập trung các nội dung thực hành nên vẫn tiến hành học rải theo phân phối chương trình tại Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT, vì vậy một số thiết bị đã trang bị chưa sử dụng đến.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT thấy rằng, việc quản lý thiết bị của một số trường thiếu chặt chẽ, như giao cho Tổ bộ môn Thể dục - QPAN quản lý và sử dụng mà không giao cho nhân viên thiết bị quản lý, không lập sổ theo dõi nhật ký sử dụng; một số trường chưa có kho cất giữ trang bị đủ bảo đảm an toàn...

Vì vậy Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các trường THPT phải bố trí nơi bảo quản trang bị môn học GDQPAN ở kho đủ bảo đảm an toàn, tránh mất mát hư hỏng thiết bị; riêng đối với mô hình súng Tiểu liên AK phải thực hiện nghiêm Công văn số 131/SGDĐT- GDTrH ngày 18/01/2017 về việc hướng dẫn, sử dụng, bảo quản, quản lý mô hình súng tiểu liên AK và súng tiểu liên AK đã được hoán cải.

Các trường tổ chức học tập trung các nội dung thực hành có sử dụng trang thiết bị thì sau khi kết thúc giai đoạn học tập trung phải lau chùi, sạch sẽ và đưa vào kho cất giữ, niêm phong. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng phải kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những nguyên nhân gây hư hỏng, mất an toàn đối với thiết bị. Lưu ý phải lập biên bản mỗi lần nhập kho, xuất kho và đóng, mở niêm phong.

Các trường tổ chức học rải theo theo phân phối chương trình tại Quyết định 79, phải tính toán số lượng thực tế sử dụng thường xuyên theo nhu cầu của trường trong năm học, giao số thiết bị sử dụng thường xuyên cho nhân viên thiết bị quản lý, theo dõi và ghi nhật ký cụ thể. Số thiết bị chưa sử dụng thực hiện việc niêm cất theo quy định.

Đối với các phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các trường thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở và nội dung tập huấn, hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Hải Bình