Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 18/12/2018 09:57

Chấn chỉnh dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh việc dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT nêu rõ khuyến khích các cơ sở giáo dục có điều kiện tổ chức cho nhóm lớp HS có nhu cầu tự nguyện đăng kí học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị triển khai phải có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định tại; các loại hồ sơ của giáo viên nước ngoài phải có bản dịch công chứng và còn hiệu lực.

Hồ sơ cấp phép hoạt động của các trung tâm phải còn thời hạn hiệu lực. Trong thời gian triển khai hợp đồng giữa trung tâm và nhà trường, nếu hồ sơ cấp phép của trung tâm hết hiệu lực, các nhà trường phải tạm dừng việc dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của trung tâm tại đơn vị cho đến khi nào trung tâm được cấp phép hoạt động trở lại.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu bố trí sĩ số HS mỗi lớp học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo đúng hướng dẫn tại (tối đa 35 HS/lớp đối với tiểu học, 45 HS/lớp đối với cấp THCS và THPT). Những đơn vị nào không thực hiện đúng sẽ phải tạm dừng triển khai.

Các trường sắp xếp các giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài hợp lý, không làm ảnh hưởng đến các giờ học khác, ưu tiên xếp vào các buổi không học chính khóa; đồng thời bố trí cán bộ/giáo viên nhà trường quản lý những HS không tham gia học tại lớp hoặc tại thư viện.

Về quản lý chất lượng chuyên môn các giờ học tỉếng Anh với người nước ngoài, Hiệu trưởng các nhà trường tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài chịu mọi trách nhiệm về việc tổ chức và về chất lượng của loại hình này. Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố tăng cường việc kiểm tra, giám sát chất lượng của việc triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài tại các nhà trường.

Các nhà trường triển khai dạy tiếng Anh có giáo viên nước ngoài phân công giáo viên tiếng Anh có đủ năng lực tham gia vào việc quản lý giám sát chất lượng các giờ học với giáo viên nước ngoài; yêu cầu trung tâm phối hợp phải có cam kết chất lượng đối với người học.

Tính đến thời điểm tháng 11/2018, toàn tỉnh có 30 trường phối hợp với 3 trung tâm Anh ngữ triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (gồm 17 trường tiểu học, 9 trường THCS và 4 trường THPT).

Lập Phương

Tin tiêu điểm