Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/3/2018 12:00

Hải Dương:

Chấn chỉnh công tác tổ chức bán trú trường mầm non

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó có yêu cầu tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT liên quan đến công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương đầu tư kinh phí xây dựng mới, cải tạo bếp ăn bán trú của các trường mầm non theo nguyên tắc 1 chiều, đảm bảo đủ diện tích và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác tổ chức bán trú của các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các đồ dùng, trang thiết bị hiện đại trong nhà bếp. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác tổ chức bán trú của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Liên quan đến tăng cường hiệu quả chỉ đạo, quản lý đối với công tác tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT yêu cầu tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức bán trú; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc bố trí, sử dụng người lao động trong các trường mầm non; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non mua sắm, bổ sung đồ dùng phục vụ công tác bán trú mang tính đồng bộ, thiết thực; tăng cường hiệu quả sử dụng đồ dùng.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian bán trú tại trường; nâng cao chất lượng tổ chức bán trú; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghề cho nhân viên nấu ăn; tăng cường kiểm tra công tác bán trú, đặc biệt là các cuộc kiếm tra chuyên sâu, kiểm tra đột xuất, phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót để có biện pháp xử lý, tư vấn kịp thời...

Lập Phương