Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 11/9/2017 15:51

Chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học

Chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học

GD&TĐ - Đây là nội dung công văn Sở GD&ĐT Bến Tre gửi các đơn vị trực thuộc Sở ngày 11/9.

Trong công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khi xem xét chọn cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học phải căn cứ vào nhu cầu chức danh đang đảm nhiệm; quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tránh đào tạo tràn lan, không phù hợp, gây lãng phí.

Trước khi cử công chức, viên chức đi ôn thi, học chuyển đổi, dự tuyển sau đại học; thủ trưởng đơn vị phải có văn bản xin chủ trương và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Sau khi trúng tuyển và nhận được giấy báo nhập học, đề nghị thủ trưởng đơn vị gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT (trước khi nhập học).

Các trường hợp không xem xét, giải quyết cho đi học: Không có văn bản thống nhất của Sở Nội vụ trước khi dự tuyển; công chức, viên chức có chủ trương cho đi dự thi sau đại học nhưng sau khi trúng tuyển gửi hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học trễ qua 30 ngày so với thời gian nhập học.

PV