Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 31/8/2017 08:44

Chấm dứt tổ chức cơ sở giáo dục THCS biến tướng trường chuyên, lớp chọn

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát và chấm dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp THCS theo kiểu biến tướng các trường chuyên, lớp chọn - đây là 1 nội dung trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

Cụ thể, tại nhiệm vụ rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp, Sở GD&ĐT yêu cầu tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT, trường nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát và chấm dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp THCS theo kiểu biến tướng các trường chuyên, lớp chọn.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú.

Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Các phòng GD&ĐT và các trường trung học được yêu cầu kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành...

Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học hoặc giáo viên làm công tác kiêm nhiệm; cử giáo viên kiêm nhiệm tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc.

Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Lập Phương