Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/11/2017 15:16

Hà Nội:

Chấm dứt lợi dụng danh nghĩa Ban phụ huynh để thu các khoản ngoài quy định

 ảnh minh họa ảnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục công lập trục thuộc nghiêm túc thực hiện tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm trên địa bàn

Trong đó yêu cầu thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu đúng quy định. Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban dại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà truờng với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

Đối với các khoản thu khác (theo Quvết định số 51/2013/QĐ-UBND): Có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh có gia đình khó khăn về kinh tế. Tuyệt đối không được để học sinh vì gia đình khó khăn không có tiền đóng góp phải bỏ học.

Các cơ sở giáo dục tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về các khoản thu năm học 2017-2018, đối chiếu quy định pháp luật và thành phố, đề xuất khắc phục nội dung thu không đúng quy định.

Sở GD&ĐT cũng thông báo bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại công văn số 6890/BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Lập Phương