Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/9/2015 20:00

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ GD&ĐT

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghịChủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

GD&TĐ - Phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục ngày 29/9, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu to lớn của ngành Giáo dục 70 năm qua và có những chỉ đạo quan trọng.

Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu chất lượng GD&ĐT ngày càng cao, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Năm học 2015 - 2016 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Nghị quyết khẳng định cần tạo chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD&ĐT, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, giáo dục con người Việt Nam phát triển, toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả, xây dựng nền giáo dục mới mở, thực học, thực hiện dạy tốt, học tốt, quản lý tốt.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu đáng trân trọng trong việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, tạo đà cho việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong 2 năm qua. Nhiều chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhất là đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên nghèo, vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số...

Toàn Ngành đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá người học; tích cực chuẩn bị có hiệu quả để đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội; đã và đang tạo được những chuyển biến rõ rệt trong việc đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trong những năm tiếp theo, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; mở rộng hợp tác quốc tế về GD&ĐT một cách hiệu quả; kiên quyết khắc phục hạn chế, đẩy lùi yếu kém trong giáo dục. 

Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương, tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ GD&ĐT, coi giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, cùng ngành Giáo dục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước.n

“Ngành Giáo dục cần tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua; tiếp tục phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình mới, cách làm hay của các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của giáo dục nước nhà, nhất là những nhà giáo trực tiếp giảng dạy, nhà giáo đang công tác ở vùng núi, biên giới, hải đảo và các em học sinh, sinh viên nỗ lực sáng tạo, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có nghĩa cử cao đẹp”.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân