Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 25/11/2013 14:08

Cấp kinh phí cho đối tượng được miễn giảm học phí trường NCL

Cấp kinh phí cho đối tượng được miễn giảm học phí trường NCL

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí, gửi hồ sơ có liên quan về Sở.

(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí, gửi hồ sơ có liên quan về Sở.

Việc này được thực hiện để có cơ sở cấp bù học phí năm học 2012 – 2013 và học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho các đối tượng được miễn giảm học phí theo Quyết định 22/2012/QĐ-UB.

Danh sách gửi về Sở chậm nhất ngày 30/11 để làm thủ tục cấp kinh phí. Quá thời hạn trên, những đơn vị không gửi hồ sơ cấp kinh phí sẽ phải sử dụng kinh phí của đơn vị mình để chi trả cho đối tượng được miễn, giảm học phí.

Sau khi được cấp kinh phí, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập thực hiện việc chi trả kinh phí trực tiếp cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và thanh quyết toán với Sở GD&ĐT.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN