Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/8/2018 14:00

Cao Bằng: Quy định thời gian làm việc đối với giáo viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng do UBND tỉnh ban hành quy định rõ thời gian làm việc và thời gian nghỉ đối với giáo viên trên địa bàn trong năm học.

Theo đó, đối với giáo viên mầm non, thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; 4 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 2 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Đối với giáo viên tiểu học: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Giáo viên THCS và THPT: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 37 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 3 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 5 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác; 1 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể của trường, cấp học và thực tế của từng địa phương trên cơ sở kế hoạch thời gian năm học của tỉnh.

Lập Phương