Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 18/11/2017 09:06

Cao Bằng công bố đường dây nóng về giáo dục

Cao Bằng công bố đường dây nóng về giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cao Bằng công bố địa chỉ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, địa chỉ tiếp nhận thông tin: Văn phòng Sở GD&ĐT, điện thoại: 0206.385.6930 hoặc 0206.385.9959; email: vanphong.socaobang@moet.edu.vn.

Cán bộ tiếp nhận thông tin: Hoàng Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng Sở; điện thoại: 0961.821.111.

Sở GD&ĐT giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các phòng liên quan tham mưu Giám đốc sở xem xét, xử lý, trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý cho Giám đốc và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường, trung tâm trực thuộc Sở được yêu cầu thông tin rộng rãi địa chỉ tiếp nêu trên, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, xử lý thông tin của đơn vị để học sinh và gia đình học sinh, người dân biết để phản ánh kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động giáo dục;

Tham mưu cho lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý, trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của nhân dân kịp thời, chính xác, đúng quy định và kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT; chấn chỉnh ngay công tác quản lý giáo dục đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Lập Phương