Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 18/4/2018 08:23

Cần Thơ hướng dẫn chuyển công tác với viên chức ngành Giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cần Thơ hướng dẫn thủ tục giải quyết chuyển công tác năm học 2017-2018. Đối tượng là viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Điều kiện: Viên chức phải có ít nhất từ 4 năm công tác đối với nữ, 5 năm đối với nam tại địa phương; đạt lao động giỏi năm học 2016-2017; có hộ khẩu thường trú của cha, mẹ (hoặc vợ, chồng) nơi xin đến.

Sở GD&ĐT không giải quyết chuyển công tác đối với các trường hợp: Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao; đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật; công chức, viên chức đã có cam kết phục vụ lâu dài trong ngành GD&ĐT; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với trường hợp chuyển công tác giữa các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT: nộp 1 bộ hồ sơ; đối với chuyển công tác ra ngoài thành phố Cần Thơ hoặc từ các đơn vị trực thuộc Sở về các trường trực thuộc phòng GD&ĐT quận, huyện: nộp 2 bộ hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ xin chuyển công tác từ ngày 1/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018.

Viên chức có nguyện vọng xin chuyển trong các trường, trung tâm trực thuộc Sở nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ. Viên chức có nguyện vọng xin chuyển về các trường trực thuộc phòng GD&ĐT, hồ sơ gửi về các phòng GD&ĐT quận, huyện xin chuyển đến.

Thời gian xem xét và giải quyết hồ sơ chuyển công tác dự kiến đến hết ngày 30/6/2018.

Kết quả chuyển công tác sẽ được trả cho cá nhân tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT tạo thành phố Cần Thơ và được cập nhật trên website của Sở GD&ĐT theo địa chỉ: http: //www.cantho.edu.vn.

Lập Phương