Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 17/5/2013 16:19

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ

(GD&TĐ) - Hỏi: Một số giáo viên ở Hà Nội, Quảng Bình, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là giáo viên phải đi dạy vào thứ 7 hàng tuần, nhà trường có bố trí nghỉ bù vào 1 ngày khác trong tuần nhưng chúng tôi không được trả tiền làm thêm giờ. Vậy xin được hỏi chuyên mục, trường hợp của chúng tôi có được tính tiền thêm giờ không?

* Hỏi: Một số giáo viên ở Hà Nội, Quảng Bình, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau viết thư hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Chúng tôi là giáo viên phải đi dạy vào thứ 7 hàng tuần, nhà trường có bố trí nghỉ bù vào 1 ngày khác trong tuần nhưng chúng tôi không được trả tiền làm thêm giờ. Vậy xin được hỏi chuyên mục, trường hợp của chúng tôi có được tính tiền thêm giờ không? Nếu được thì tính như thế nào?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời: Nếu như bạn tham gia giảng dạy vượt định mức số tiết dạy/năm theo quy định thì bạn sẽ được trả lương dạy thêm giờ (theo Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập).

Cụ thể tiền lương dạy thêm giờ được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này như sau:

* Tiền lương dạy thêm giờ/năm học  =  Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

* Tiền lương 01 giờ dạy thêm  =  Tiền lương 01 giờ dạy  x 150%;

* Tiền lương 01 giờ dạy:  Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề bằng tổng tiền lương của 12 tháng trong năm  chia cho định mức giờ dạy/năm nhân với số tuần dành cho giảng dạy chia cho 52 tuần.

GD&TĐ Online