Giáo dục

Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện

MINH PHONG - 07:10 22/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo dự thảo, Quy chế này quy định về tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non bao gồm: Quy định chung; tuyển sinh đạo tạo chính quy, tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, bằng thứ 2, chương trình tiên tiến, chất lượng cao, theo đặt hàng, liên thông; tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các trường trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh)

Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các trường); các sở GD-ĐT, Sở giáo dục, khoa học và công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); trình độ cao đẳng (CĐ) ngành Giáo dục Mầm non.

Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài, đào tạo từ xa.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Cụ thể như sau:

Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành.

Phương thức tuyển sinh thực hiện theo khoản 2, Điều 34, Luật GDĐH (đã được sửa đổi bổ sung).

Đối với Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Dự thảo có nêu: Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, trừ nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Các trường chịu trách nhiệm giải trình với Bộ GD&ĐT và xã hội về chất lượng đầu vào do trường quy định.

>>> XEM CHI TIẾT DỰ THẢO QUY CHẾ TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc