Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 6/1/2018 09:00

Hòa Bình:

Các cuộc thi không tổ chức cấp tỉnh năm học 2017-2018

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình hướng dẫn tổ chức một số cuộc thi năm học 2017-2018.

Theo đó, Sở GD&ĐT không tổ chức thi cấp tỉnh các cuộc thi sau: Giải toán trên máy tính cầm tay; Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học tích hợp dành cho giáo viên trung học; Giải Toán qua mạng internet.

Với cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức thi cấp trường, cấp huyện/thành phố, khuyến khích học sinh sử dụng máy tính cầm tay trong quá trình học tập.

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học tích hợp dành cho giáo viên trung học: Các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức thi cấp trường, cấp huyện/thành phố, khuyến khích các sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn, thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Cuộc thi Giải Toán qua mạng internet: Các đơn vị tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức thi cấp trường, cấp huyện/thành phố hoặc hướng dẫn học sinh tham gia các vòng tự luyện, thi tự do (nếu học sinh tự nguyện tham gia).

Lập Phương