Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/6/2017 15:59

Cà Mau: Lãnh đạo Sở cầm đường dây nóng Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Cà Mau: Lãnh đạo Sở cầm đường dây nóng Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

GD&TĐ - Để kịp thời nắm bắt và xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2017, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau sẽ trực đường dây nóng để tiếp thu ý kiến đóng góp của  học sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ thi.

Cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Minh Luân

Giám đốc Sở GD&ĐT - Thường trực Ban chỉ đạo thi

02903832248

0913893139

nguyenminhluan@camau.e

2

Cao Minh Hồng

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

02903830967

0918275543

caohongcm@gmail.com

3

Phạm Hoàng Gan

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT

02903822580

0939907909

phamhoanggan75@gmail.com

4

Trương Hải Ưng

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

02903831618

0918240174

truonghaiung@camau.e

5

Trần Ngọc Lên

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

02903835959

0918562571

tnlen123@gmail.com

Minh Phong