Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/2/2018 17:00

Cà Mau giữ vững chất lượng GD-ĐT

Ông Nguyễn Minh Luân - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghịÔng Nguyễn Minh Luân - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị

GD&TĐ - Ngày 6/2, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Các thống kê cho thấy kết quả thực hiện mục tiêu trong nửa đầu năm học với nhiều tín hiệu tích cực.

Tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp

Trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp UBND các huyện, TP Cà Mau chủ động tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

Đã thực hiện xóa được 52 điểm trường lẻ, tiến tới mô hình cụm trường, liên trường, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu giáo dục.

Toàn ngành đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Từ đó chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục toàn tỉnh đảm bảo. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 100% cán bộ quản lý giáo dục và 99,84% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên...

Quan tâm đầu tư đội ngũ và cơ sở vật chất

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Về đội ngũ, tỷ lệ giáo viên giảng dạy tiếng Anh các cấp đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được nâng lên.

Hiện nay số giáo viên giảng dạy tiếng Anh cấp TH đạt chuẩn B2 là 122/323 (tỷ lệ 37,8%); cấp THCS đạt chuẩn B2 là 242/403 (tỷ lệ 60,05%) và cấp THPT đạt chuẩn C1 là 91/208 (tỷ lệ 43,8%).

Các trường học đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Xây dựng kho bài giảng E-learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học, thu hẹp khoảng cách tiếp cận các dịch vụ GD&ĐT có chất lượng của người học giữa các địa bàn.

Các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực công tác tự đánh giá; công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định, xếp hạng; cam kết, chịu trách nhiệm về điều kiện đảm bảo chất lượng GD&ĐT.

Ngành cũng đã mở rộng các mối quan hệ với các trường đại học, các viện, học viện, các cơ sở giáo dục trong liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề và bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, tổ chức các hoạt động kết nghĩa với Sở GD&ĐT tỉnh phụ cận.

Về cơ sở vật chất, ngành giáo dục địa phương tiếp tục thực hiện triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn tỉnh hiện có 6.816 phòng học từng bước đáp ứng nhu cầu phòng học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đảm bảo đủ phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi; xây mới, cải tạo, sửa chữa nhiều bếp ăn tập thể ở trường mầm non đảm bảo đúng quy cách.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh theo yêu cầu và phân cấp quản lý; tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2017 - 2025...

Thùy Trang

Tin tiêu điểm