Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 23/9/2017 14:26

Cà Mau: Chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học

Cà Mau: Chấn chỉnh công tác đào tạo sau đại học

GD&TĐ - Mục tiêu của việc đào tạo này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức...

Theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học.

Trong công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xem xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học phải đảm bảo nằm trong kế hoạch đào tạo, đúng chuyên ngành, phù hợp với đề án vị trí việc làm.

Tuyệt đối không đề xuất điều chỉnh đối với các trường hợp đã đi thi tuyển cao học, sau đó tiến hành các thủ tục để hợp thức hóa, hưởng chính sách đào tạo. Đồng thời, cũng yêu cầu hạn chế tối đa việc đào tạo rải rác trong năm (trừ trường hợp đặc biệt).

Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực đào tạo sau đại học, phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ, tránh trường hợp đào tạo dàn trải, không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Theo UBND tỉnh Cà Mau thời gian qua vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt, thường xuyên đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức không đúng chuyên ngành; đã thi tuyển rồi sau đó làm thủ tục hợp thức hóa để hưởng chính sách đào tạo...

Việt Hữu