Giáo dục

Kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội)

Cả hai buổi thi, thí sinh đều có mặt 100%

MINH PHONG - 16:07 25/06/2018
Ông Mai Văn Trinh thị sát phòng các phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Ông Mai Văn Trinh thị sát phòng các phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 768 thí sinh dự thi ở 32 phòng thi. Tại điểm thi này có 1 thí sinh khiếm thính. Cả hai buổi thi, thí sinh đều có mặt 100%.

Ông Mai Văn Trinh nhận xét: Trường thi trật tự, an toàn. Thí sinh làm bài nghiêm túc. Mọi công tác đều được thực hiện đúng quy chế. Tuy nhiên, ông Mai Văn Trinh cũng lưu ý: Công tác thu bài phải được thực hiện đúng nguyên tắc. Việc niêm phong túi bài phải được thực hiện theo đúng quy chế.

Ngày mai, các em sẽ làm bài thi tổ hợp nên công tác an ninh trật tự, an toàn khu vực trong và ngoài trường thi tiếp tục được đề cao. Cần đặc biệt cảnh giác các hành vi gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc