Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 3/10/2013 16:30

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành GD

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành GD

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

Một buổi tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên.
Một buổi tập huấn nghiệp vụ phổ biến GD pháp luật vcho đội ngũ giáo viên

Mục tiêu chương trình nhằm trang bị một số kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành giáo dục và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, hình thành kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ pháp chế gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ pháp chế trong bộ máy hành chính nhà nước và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

Lượng kiến thức bắt buộc một khóa bồi dưỡng là 85 tiết, trong đó 57 tiết lý thuyết và 28 tiết thảo luận, thực hành. Bồi dưỡng theo hình thức tập trung 1 đợt tại Học viện quản lý giáo dục hoặc Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM trong thời gian 10 ngày; mỗi ngày học 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Có thể tổ chức các khóa bồi dưỡng theo yêu cầu chuyên sâu của các đơn vị.

Việc đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua đánh giá ý thức của người học, học viên vi phạm quy chế học tập của cơ sở đào tạo bồi dưỡng thì bị đình chỉ học tập. Các khóa học phải đảm bảo thời lượng và nội dung chương trình bồi dưỡng. Kết thúc khóa bồi dưỡng, những học viên đủ điều kiện về chuyên cần (lên lớp không ít hơn 80% số giờ) và đạt yêu cầu trở lên đối với điểm tiểu luận cuối khóa thì được cấp chứng chỉ theo quy định.

Lập Phương