Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 26/1/2015 01:04

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm và làm việc tại 3 quốc gia Đông Nam Á

Trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận đã có nhiều đóng góp cho SEAMEO và quan hệ song phương với các nước Đông Nam ÁTrong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam Phạm Vũ Luận đã có nhiều đóng góp cho SEAMEO và quan hệ song phương với các nước Đông Nam Á

GD&TĐ - Hôm nay (26/1), trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á (SEAMEO), Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác đã có mặt tại Philippines, mở đầu chuyến thăm và làm việc 3 nước Đông Nam  Á: Philippines, Indonesia, Đông Timor.

Từ ngày 26 – 27/1, tại Philippines, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác với các hoạt động:

Hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục Philippines với những nội dung trong khuôn khổ hoạt động SEAMEO và những trao đổi trong khuôn khổ hợp tác giáo dục song phương Việt Nam - Philippines;

Thăm Trung tâm sau đại học về nông nghiệp SEAMEO SEARCA và Trung tâm khu vực về đổi mới giáo dục và công nghệ SEAMEO INNOTECH.

Từ ngày 28 – 29/1, tại Indonesia, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác với các hoạt động:

Hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục Indonesia với những nội dung trong khuôn khổ hoạt động SEAMEO và những trao đổi trong khuôn khổ hợp tác giáo dục song phương Việt Nam – Indonesia;

Thăm và làm việc tại Trung tâm khu vực về đào tạo mở SEAMEO SEAMOLEC và làm việc với Giám đốc 6 Trung tâm SEAMEO của Indonesia tại đây;

Thăm Trường Trung học nghề 72 Jalan Margasatwa.

Từ ngày 30 – 31/1, tại Đông Timor, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác hội đàm với Bộ trưởng Giáo dục Đông Timor với những nội dung trong khuôn khổ hoạt động SEAMEO và triển vọng hợp tác giáo dục Việt Nam – Đông Timor.

Phương Đông