Bộ GD&ĐT tuyển sinh du học ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật

ĐAN THẢO - 10:46 04/01/2014
Bộ GD&ĐT tuyển sinh du học ngành Tiếng Nhật - Văn hóa Nhật
Thời gian học tại Nhật Bản là 1 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2014. Thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật dự kiến vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 2014 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

Ứng viên là sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3 khoa tiếng Nhật; có đạo đức tốt, kết quả học tập ở ĐH (đến hết học kỳ I năm học 2013 – 2014) đạt loại khá trở lên.

Cục Đào tạo với nước ngoài đề nghị các trường gửi công văn đề cử ứng viên cùng hồ sơ dự tuyển đến văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài trước ngày 10/2/2014.

Xem chi tiết tại website: http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0307e.html#1

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/06032818.htm

Đan Thảo

Bình luận của bạn đọc