Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/11/2017 14:03

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT truyền đạt những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới theo Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT.Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT truyền đạt những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới theo Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT.

GD&TĐ - Hôm nay (16/11), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư cho các Đại học vùng và các trường đại học thành viên trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng - nhấn mạnh: Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo có vai trò quan trọng trong đổi mới quản lý giáo dục, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng - cho biết: Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và các văn bản, công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo Thông tư số: 51/2012/TT- BGDĐT và các văn bản liên quan về công tác thanh tra, thực tế cho thấy, các trường đã triển khai có hiệu quà với các mức độ khác nhau.

Từ Bộ GD&ĐT đến các đơn vị cơ sở, công tác này đã được quan tâm hơn và đạt được nhiều kết quả tốt như: Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ đã được triển khai đồng bộ trong tất cả các đon vị; công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo ngày càng rõ hơn, chuyên nghiệp hơn, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết và tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có những hạn chế về tổ chức hoạt động, về công tác cán bộ, về việc xây dựng kế hoạch, về quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra phức tạp.

Việc giải quyết, xử lý đơn thư tại nhiều đơn vị chưa kịp thời, để kéo dài; việc áp dụng pháp luật trong quá trình xem xét giải quyết còn chưa phù hợp, cá biệt còn giải quyết sai quy định (về xác định nội dung đơn để thụ lý, về thẩm quyền xác minh, về áp dụng pháp luật để đánh giá từng nội dung cụ thể...).

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Để khắc phục các mặt hạn chế nêu trên, các trường sẽ được nghe một số báo cáo chuyên đề theo hướng rèn kỹ năng, tác nghiệp thực tế. Đồng thời, sẽ tham gia trao đổi, thảo luận nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo tại đơn vị. Tham gia giải quyết các bài tập tình huống liên quan đến các kỹ năng xử lý, giải quyết những vụ việc mà thực tế đòi hỏi các trường phải triển khai, thực hiện tại đơn vị mình.

Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ giúp thủ trưởng đơn vị tham mưu về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo có được nhận thức đầy đủ hơn về vai trò và trách nhiệm của công tác thanh tra trong nhà trường, có được những bài học kinh nghiệm trong việc xử lý, giải quyết những vụ việc cụ thể.

Trên tinh thần ấy, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đề nghị, các đồng chí báo cáo viên với tinh thần, trách nhiệm và bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp các đại biểu hiểu, nắm chắc từng vấn đề vận dụng xử lý tốt các vụ việc xảy ra tại đơn vị mình đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục và góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết, xử lý vấn đề từ cơ sở.

Các đại biểu cần dành trọn thời gian cho hội nghị, tập trung nắm vững những nội dung cơ bản, nhiệt tình thảo luận, đóng góp ý kiến cả về lý luận và thực tiễn để trao đổi, thảo luận thực sự thiết thực, bổ ích cho công việc cả ở góc độ quản lý của Bộ và thực tiễn xử lý của đơn vị, nhằm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra của Hội nghị này.

Do vị trí quan trọng cùa công tác này, Bộ trưởng đã có Chi thị số 5972/CT-BGDĐT, ngày 20/12/2016 về tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bàn, toàn diện giáo dục và đào tạo, Công văn số 4037/BGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm và gần đây nhất, ngày 18/10/2017, tại Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng đã phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Minh Phong