Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 7/2/2018 12:48

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ GD&ĐT năm 2018. Ảnh Xuân TrungHội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ GD&ĐT năm 2018. Ảnh Xuân Trung

GD&TĐ -Hoàn thành 100% văn bản, đề án Chính phủ giao năm 2017 là một trong những kết quả đáng ghi nhận của Bộ GD&ĐT năm vừa qua. Thông tin này được chia sẻ tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ GD&ĐT năm 2018 tổ chức sáng nay (7/2). Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức năm 2017 của Bộ GD&ĐT, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả hơn nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT; trong đó tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Lãnh đạo Trung ương, Chính phủ ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động của Bộ.

Sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ GD&ĐT ngày càng chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, kịp thời thanh tra các vấn đề nóng, kết luận thanh tra có tác động tích cực với cơ sở. Công tác truyền thông có nhiều điểm sáng, bài bản, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội với các hoạt động đổi mới của ngành.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành 100% các văn bản, đề án Chính phủ giao; đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới GD&ĐT. Hoàn thành điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được quản lý và sử dụng hiệu quả....

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, năm 2017, việc chỉ đạo lựa chọn nội dung xây dựng chính sách của một số đơn vị còn chưa sát thực tiễn yêu cầu quản lý giáo dục; một số bức xúc của xã hội chưa được giải quyết triệt để; một số đơn vị chưa tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác soạn thảo văn bản; công tác thanh tra, kiểm tra có tính chất phòng ngừa, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra...

Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2018, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở GD&ĐT; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, CBQL giáo dục; đổi mới chương trình SGK giáo dục phỏ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho HSSV, đảm bảo an toàn trường học;

Cùng với đó, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở GD&ĐT; hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có những chỉ đạo cụ thể trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ với các đơn vị.

Về phương hướng năm 2018, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục thực hiện 4 nhóm nội dung đã đưa ra trong năm 2017 và tiếp tục làm sâu sắc thêm; trong đó nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng kế hoạch và triển khai kế hoạch; nâng cao điều kiện làm việc của cán bộ, công chức...

PV

Tin tiêu điểm