Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/5/2018 16:04

Bộ GD&ĐT: Siết chặt quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa phát đi công văn gửi các cơ sở giáo dục, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá tống thể về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn đang hoạt động trong địa bàn hoặc phạm vi quản lý;

Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về thành lập, cấp phép hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm và có biện pháp xử lí kiên quyết những hiện tượng vi phạm các quy định hiện hành.

Các trường thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai thông tin về danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học (công lập, tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài), trung tâm bồi dưỡng ngắn hạn trong phạm vi quản lý đã được cấp phép hoạt động (ghi rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, thời gian, địa điếm được cấp phép hoạt động);

Công khai thông tin về danh sách học viên được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin phải được cập nhật thường xuyên.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, các trường chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục thường xuyên) trước ngày 25/5/ 2018.

Minh Phong