Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/2/2017 21:07

Bộ GD&ĐT nhắc các trường báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Bộ GD&ĐT nhắc các trường báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các ĐH, học viện, trường ĐH, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, các cơ sở đào tạo sư phạm nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017.

Theo văn bản này, Bộ GD&ĐT đã có công văn số 36/BGDĐT-KHTC ngày 6/1/2017 về việc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, công văn số 21/BGDĐT-KHTC ngày 4/1/2017 về việc nhắc báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị.

Bộ GD&ĐT đề nghị các ĐH, học viện, trường ĐH, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường CĐ và trung cấp có đào tạo sư phạm nghiêm túc thực hiện báo cáo theo đúng qui định.

Việc thực hiện báo cáo công khai, báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu là cơ sở để Bộ GD&ĐT xem xét thông báo chỉ tiêu cho các trường, đồng thời là cơ sở để giao dự toán phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 27/2/2017.

Lập Phương
Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm