Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 20/9/2017 17:21

Bộ GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp công tác với Hội Khuyến học Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 20/9 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 – 2020.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan – Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã dự và ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Dự buổi lễ còn có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT, các đơn vị của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đã được Chính phủ ban hành;

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc liên kết, phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, các lực lượng xã hội đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; Phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trân trọng cảm ơn Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian qua đã quan tâm tới giáo dục thường xuyên, thể hiện vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phong trào học tập cho người lớn, xây dựng phong trào gia đình, xã hội học tập, phong trào khuyến học, khuyến tài.

Phát huy mối quan hệ hợp tác hiệu quả thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, tới đây giữa Bộ GD&ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ có nhiều chương trình phối hợp thiết thực và hiệu quả hơn nữa, trong đó có việc Hội Khuyến học sẽ tham gia tư vấn sâu hơn cho Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực các vấn đề của giáo dục thường xuyên như: rà soát mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng hiện nay để có giải pháp quy hoạch hiệu quả;

Xây dựng nội dung chương trình học tập cho các trung tâm này để có được nội dung chương trình học tập tốt, chương trình liên thông phù hợp; đẩy mạnh công tác truyền thông để xã hội hiểu đúng về vai trò của giáo dục thường xuyên cũng như các kiến thức, kỹ năng nhằm tiến tới xóa mù chữ bền vững, đẩy mạnh, tạo điều kiện hơn nữa cho mọi người được quyền học tập, học tập suốt đời một cách bình đẳng.

Bá Hải