Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/2/2016 15:58

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sauTết Nguyên đán

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sauTết Nguyên đán

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; Giám đốc Sở GD&ĐT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2016.

Trong đó yêu cầu chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong công tác, học tập ngay từ những ngày đầu của năm mới Bính Thân 2016; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Lập Phương