Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 9/2/2017 12:30

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán

Bộ GD&ĐT đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu giám đốc ĐH, học viện, viện; hiệu trưởng trường ĐH, CĐ; giám đốc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Trong văn bản, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong công tác, học tập ngay từ những ngày đầu của năm mới Đinh Dậu 2017; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Lập Phương