Giáo dục

Bộ GD&ĐT đề nghị tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020

HIẾU NGUYỄN - 21:51 14/02/2020
Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020. Ảnh minh họa/ INT Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020. Ảnh minh họa/ INT
 Công văn số 431/BGDĐT-GDTC

Theo công văn này, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Căn cứ tình hình thức tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của Ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Hiếu Nguyễn

Bình luận của bạn đọc