Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 11/1/2018 16:00

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát công tác dồn ghép các điểm trường lẻ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các địa phương rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện CT-SGK giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các địa phương rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố:

Rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; Trong đó tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học

Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch;

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của các giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 và theo từng nguồn vốn: Ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động khác; dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục;

Báo cáo về thực trạng các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; Bộ đề nghị các địa phương báo cáo khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp số liệu;

Báo cáo những chủ trương của tỉnh về việc dồn ghép các điểm trường lẻ; - Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; Những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương; bài học kinh nghiệm cùng đề xuất, kiến nghị.

Bá Hải