Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 8/10/2013 13:19

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy định về tiếp công dân

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy định về tiếp công dân

(GD&TĐ) - Bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

(GD&TĐ) - Bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là một nội dung tại dự thảo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Theo dự thảo này, Thanh tra là cơ quan thường trực tiếp công dân, có trách nhiệm phân công cán bộ trực tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan Bộ và chuẩn bị nội dung, mời cán bộ các đơn vị có liên quan tham gia cùng tiếp. Việc tiếp công dân ở Cơ quan đại diện Bộ tại TPHCM do phòng Thanh tra phía Nam phụ trách.

Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm trực tiếp công dân ít nhất mỗi tháng một ngày, tiếp đột xuất khi có vụ việc phức tạp và phải niêm yết công khai ngày, giờ tiếp công dân.

Khi nhận đơn, đơn vị chức năng, đơn vị trực thuộc Bộ; thủ trưởng đơn vị chức năng, người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm xem xét, xử lý. Không xem xét, giải quyết những đơn khiếu nại không đủ điều kiện, đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới. Trong những trường hợp tố cáo loại này, Người đứng đầu đơn vị liên quan thông báo cho người tố cáo lý do không xem xét đơn tố cáo lại.

Địa điểm tiếp công dân của Bộ GD&ĐT tại trụ sở cơ quan Bộ (số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và tại Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (số 3, Công trường Quốc Tế, Quận 3).

Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hoặc cố tình giải quyết trái pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hải Bình