Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 8/10/2013 21:01

Bộ GD&ĐT công khai tài liệu các hội nghị trên website

Bộ GD&ĐT công khai tài liệu các hội nghị trên website

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, họp của cơ quan Bộ.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, họp của cơ quan Bộ.

Theo quy định này, toàn bộ tài liệu, băng hình hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ban tổ chức hoặc đơn vị chủ trì gửi toàn bộ tài liệu cùng file điện tử, băng hình về Văn phòng Bộ để làm thủ tục đăng tải trên Cổng thông tin điện tử trước 7 ngày so với ngày tổ chức. Thậm chí, có thể mở diễn đang trên cổng thông tin này khi cần thảo luận, giải đáp và trao đổi.  

Văn phòng Bộ làm đầu mối cung cấp các thông tin, nội dung thông tin, truyền thông, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để đăng tải các nội dung thông tin, truyền thông trên các trang web của cơ quan Bộ; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để kịp đưa tin vào các thời điểm thích hợp trước, trong và sau hội nghị.

Tại văn bản này, Bộ GD&ĐT cũng quy định các trường hợp không tổ chức hội nghị. Đó là: Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của nhà nước về lĩnh vực GD-ĐT.

Sơ kết, đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm của cơ quan Bộ GD&ĐT.

Giải quyết những công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai, địch họa hoặc tình hình khẩn cấp.

Những việc cụ thể đã được ủy quyền hoặc phân công, phân cấp rõ thẩm quyền và trách nhiệm cho tổ chức hoặc cá nhân cấp dưới giải quyết.

Tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục ở các cấp, các ngành liên quan tham gia xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án thuộc lĩnh vực GD-ĐT.
 
Cấp trên triệu tập cấp dưới để trực tiếp phân công, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công vụ, công tác hoặc để nghe báo cáo tình hình thay cho việc thực hiện chế độ đi kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở theo quy định nhà nước.

Trao đổi thông tin hoặc giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện những nội dung công việc mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật hoặc để giải quyết những công việc chuẩn bị trước cho việc tổ chức các hội nghị.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN