Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/11/2013 17:52

Bộ GD&ĐT ban hành quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Bộ GD&ĐT ban hành quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản này quy định soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm điều kiện và kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định áp dụng đối với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT.

Kết quả soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một nội dung tiêu chuẩn để xem xét đánh giá tập thể, cán bộ, công chức trong công tác thi đua hằng năm.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét khen th¬ưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định tại văn bản này, tuỳ theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN