Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 9/4/2018 18:40

Bình Thuận: Công bố điện thoại hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia 2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Thuận công bố điện thoại và Email nhằm hỗ trợ Kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018. Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Huỳnh Ngọc Thành

TP. KT&QLCL

0918567404

thanhhn@sgddt.binhthuan.gov.vn

2

Trần Lương Công Khanh

TP. GDCN&GDTX

01636392849

khanhtlc@sgddt.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thạch

PTP. KT&QLCL

0975143467

thachnv@sgddt.binhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh

CV. GDCN&GDTX

0913764345

ntanh1971@gmail.com

 

Minh Phong