Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 4/1/2018 10:07

Bình Dương tiếp tục lồng ghép giáo dục phòng chống tham nhũng

Bình Dương tiếp tục lồng ghép giáo dục phòng chống tham nhũng

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Dương vừa có văn bản hướng dẫn tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng trong trường THPT.

Theo đó, tích hợp nội dung giáo dục phòng chống tham nhũng vào các bài học trong môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12; đảm bảo thể hiện các yêu cầu về mục tiêu bài học, phương pháp và kỹ thuật dạy học, phương tiện dạy học, các hoạt động dạy học.

Về thời lượng, nội dung lồng ghép 2 tiết ở học kỳ II lớp 10; 2 (hoặc 1) tiết vào học kỳ I lớp 11; 2 (hoặc 3) tiết vào học kỳ II lớp 12.

Tùy theo tình hình thực tế về định mức biên chế, số lớp học, số lượng học sinh, cơ sở vật chất, chương trình nhà trường, kế hoạch năm học... của từng đơn vị, có thể chủ động thực hiện nhiều phương thức tổ chức giảng dạy khác nhau gắn với nội dung tìm hiểu về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Ví dụ: Tích hợp, lồng ghép theo bài học trên lớp; thực hiện chuyên đề; thi đố vui để học; rung chuông vàng; mời chuyên gia nói chuyện về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng hiện nay; viết bài tham luận...

Về công tác kiểm tra, đánh giá, Sở GD&ĐT lưu ý, nội dung kiểm tra, đánh giá cần thống nhất với nội dung được đưa vào dạy học trong bộ môn ở cấp THPT.

Lập Phương