Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/11/2017 09:46

Bình Dương: khuyến khích HSSV khởi nghiệp

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) của ngành GD&ĐT.

Trong đó đưa chỉ tiêu đến năm 2020: 100% HSSV được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; 80% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ THCS; 100% sinh viên ĐH, sinh viên sư phạm được triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ;

100% các trường ĐH, CĐSP và trung cấp sư phạm trên địa bàn tỉnh triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; có ít nhất 90% sinh viên, học sinh các trường ĐH, CĐSP, trung cấp sư phạm được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; mỗi cơ sở giáo dục ĐH trong tỉnh có ít nhất 2 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm...

Một số giải pháp được đưa ra như: nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho học sinh, học viên, sinh viên; đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi;

Giáo dục, định hướng, tư vấn nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên và học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành các cấp học, bậc học...

Lập Phương