Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 14/1/2018 21:14

Bình Dương: Hướng dẫn thuyên chuyển, tiếp nhận công tác ngành Giáo dục

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương vừa thông báo về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức

Căn cứ Công văn số 100/SGDĐT-TCCB ngày 21/1/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức về nội dung công văn nêu trên để các cá nhân có nguyện vọng xin thuyên chuyển công tác năm học 2017-2018 biết và tiến hành thực hiện hồ sơ (bắt đầu công tác ở đơn vị mới từ năm học 2018-2019).

Riêng thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh điều chỉnh như sau: Nhận hồ sơ từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 03/5/2018.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng nội dung hướng dẫn về công tác thuyên chuyển, tổng hợp hồ sơ xin chuyển của viên chức thuộc đơn vị mình, tiến hành họp xét và gửi đầy đủ hồ sơ về Sở GD&ĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định.

>>> Xem Công văn số 100/SGDĐT-TCCB TẠI ĐÂY .

Minh Phong