Giáo dục

Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2020 có 85% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

NGỌC TÚ - 07:26 03/02/2019
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1997-2017 là Phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn (bìa trái) và Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ. Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1997-2017 là Phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn (bìa trái) và Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, sau 20 năm xây dựng, số lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đã tăng nhanh và được duy trì bền vững. Nếu như trong năm 2000, toàn tỉnh chỉ có 6/244 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 thì đến năm 2017 đã có 194/243 trường đạt (chiếm tỷ lệ 79,8%), trong đó có 179 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 15 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng đáp ứng nhu cầu dạy học. Chất lượng, hiệu quả đào tạo ngày một nâng cao. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi của cấp học tăng lên. Việc đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được đẩy mạnh. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Hội nghị đã nghe 5 tham luận chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp của các địa phương trong giai đoạn qua; tiếp đó đã thống nhất mục tiêu trong giai đoạn tới (2018-2025) tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển số lượng trường chuẩn; phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt tỷ lệ 85%.

Dịp này, Sở GD&ĐT đã tổ chức trao bằng khen, giấy khen của các cấp cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017.

Ngọc Tú

Bình luận của bạn đọc