Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 14/2/2017 11:07

BETU: 45 chỉ tiêu thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng đợt 1 năm 2017

BETU: 45 chỉ tiêu thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng đợt 1 năm 2017

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2017 – đợt 1: 45 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 2 năm.

Đợt tuyển sinh này thực hiện theo Quyết định số 2897/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 về việc giao cho BETU đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính-Ngân hàng và Công văn 4160/BGDĐT –KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2016 về việc thông báo bổ sung chỉ tiêu thạc sĩ năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi là đã tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành “Kinh doanh và quản lý” là ngành gần (Như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực,…) hoặc ngành khác với ngành TC – NH và đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi do trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cấp.

Thí sinh sẽ thi tuyển với 3 môn là Tiếng Anh, Toán Kinh tế và Lý thuyết tài chính tiền tệ. Riêng môn Tiếng Anh sẽ được miễn thi đối với thí sinh đáp ứng tiêu chí về chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ.

BETU nhận hồ sơ dự thi đến ngày 28/2/2017, tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 25, 26/3/2017. 

Xuân Hoài

Tin tiêu điểm