Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 2/3/2018 10:00

Bến Tre: Tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non

Bến Tre: Tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở các khu, cụm công nghiệp.

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện, thành phố tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn; chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trường, lớp; công tác cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động; công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm.

Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; có biện pháp khắc phục, xử lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; bảo dảm tuyệt đối an toàn cho trẻ.

Đối với các địa phương có khu - cụm công nghiệp, khu chế xuất cần tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng đáp ứng của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non. Tăng cường phối hợp liên ngành và huy động các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư trên địa bàn trong việc giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn; công khai hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại địa bàn dân cư và UBND cấp xã...

Lập Phương