Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 1/9/2017 12:56

Bến Tre: Thay đổi việc tính số tiết dạy với chương trình tiếng Anh mới

Bến Tre: Thay đổi việc tính số tiết dạy với chương trình tiếng Anh mới

GD&TĐ - Từ năm học 2017 - 2018, không thực hiện việc tính số tiết dạy với định mức 1 tiết tương đương với 1,5 tiết dạy thông thường đối với chương trình tiếng Anh mới theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Nội dung này được ghi rõ trong văn bản về thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS, THPT năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Bến Tre.

Cũng liên quan đến chương trình và thời lượng, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường THPT xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Chỉ đạo tổ chuyên môn rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của bộ môn; lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; đồng thời, xây dựng kế hoạch bài học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực đối với chương trình lớp 12 (chương rình 7 năm);

Tùy thuộc vào điều kiện nhà trường và trình độ, năng lực của học sinh, tổ chuyên môn có thể điều chỉnh thời lượng số tiết trong 1 chủ đề tập trung vào các kỹ năng đọc và kiến thức ngôn ngữ và các chiến lược, kỹ năng làm bài giúp học sinh làm bài tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Kế hoạch dạy học của tổ, kế hoạch bài học của giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện...

Lập Phương