Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 23/7/2018 14:06

Bến Tre: Thanh tra phúc khảo thi THPT quốc gia 2018

Học sinh dự thi THPT quốc gia 2018Học sinh dự thi THPT quốc gia 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành Quyết định thanh tra công tác phúc khảo thi THPT quốc gia năm 2018. Đối tượng thanh tra là lãnh đạo, thành viên trong các Ban tham gia công tác phúc khảo thi THPT quốc gia của tỉnh.

Nội dung thanh tra: Công tác lãnh đạo và tổ chức phúc khảo thi được quy định bởi Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phố thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được điều chỉnh, bổ sung bởi thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Thời hạn thanh tra kể từ ngày 23/7/2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lập Phương