Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 8/6/2018 07:59

Bến Tre thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành Quyết định về việc thanh tra công tác in sao đề thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, sẽ thanh tra việc tổ chức in sao đề thi THPT quốc gia; quá trình giao nhận đề thi tại điểm in sao; công tác bảo vệ cho việc in sao được quy định trong Quy chế.

Thời gian thanh tra từ 7 giờ 30 phút, ngày 13/6/2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT cử ông Trần Thái Sơn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Giồng Tròm làm công tác Thanh tra độc lập.

Giao cho Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Giám đốc Sở xử lý hoặc trình Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của ông Trần Thái Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác in sao đề thi.

Lập Phương