Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 18/9/2017 14:25

Bến Tre thanh tra các khoản thu chi đầu năm học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có quyết định về việc thanh tra các khoản thu chi đầu năm học 2017 - 2018.

Theo đó, đối tượng thanh tra là Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và cá nhân có liên quan tại một số trường học trên địa bàn huyện Ba Tri, Châu Thành và thành phố Bến Tre trong thời gian từ ngày 26/9/2017 đến 28/9/2017.

Cùng quyết định thanh tra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường báo cáo kết quả thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018. Trong đó có các khoản trường thu, nguồn xã hội hóa, việc quản lý sử dụng, những vướng mắc, kiến nghị...

Với các khoản trường thu, cần báo cáo rõ tên từng khoản thu, mức thu, tổng thu, mục đích thu/từng khoản thu; đóng theo tháng, kỳ, năm; theo văn bản nào?

Quản lý và sử dụng các nguồn thu phải nêu rõ: nguyên tắc thu, qui trình thu; hồ sơ sổ sách quản lý thu chi; qui định giữ tiền mặt; danh mục chi, định mức chi, qui trình thực hiện thu chi; việc công khai, cách quyết toán thu chi.

Nhà trường phải hoàn thành báo cáo theo đề cương, phô tô 2 bản cho đoàn thanh tra khi đến làm việc.

Lập Phương