Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 11/12/2018 16:23

Bến Tre thành lập 12 lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành quyết định về việc thành lập các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông năm 2018.

Cụ thể, thành lập 12 lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông ở các môn: 04 lớp bóng đá, 02 lớp cầu lông, 02 lớp đá cầu, 02 lớp bóng chuyền, 02 lớp đẩy gậy.

Các lớp năng khiếu sẽ tiến hành khai giảng và giảng dạy từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 và kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2020 (chỉ nghỉ 2 tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2019 để chuẩn bị năm học mới).

Việc họp sơ kết rút kinh nghiệm trong tháng 7 năm 2019 và tổng kết việc tổ chức các lớp năng khiếu thể thao sẽ tiến hành trong tháng 8 năm 2020.

Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018, 2019, 2020.

Lập Phương