Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 20/3/2017 15:07

Bến Tre: Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Bến Tre: Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT thẩm định, ra quyết định thành lập và quản lý trực tiếp các trung tâm sát hạch thuộc các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học do Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập; trung tâm sát hạch thuộc Trung tâm GDTX tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng thi của trung tâm sát hạch do Sở GD&ĐT quản lý trực tiếp để tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Hội đồng thi có nhiệm vụ tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi và duyệt danh sách thí sinh dự thi đạt yêu cầu trình Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả thi, đề nghị Bộ GD&ĐT cấp phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Thủ trưởng các trung tâm sát hạch nơi thí sinh dự thi có thẩm quyền cấp chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách được phê duyệt và thu hồi chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT…

Trong khi chưa có ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia, Sở GD&ĐT chủ trì, thẩm định và tích hợp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm từ các trung tâm sát hạch cho Sở GD&ĐT quản lý trực tiếp, tổ chức xây dựng phần mềm quản lý thi trắc nghiệm dùng chung nhằm tiếp kiệm chi phí và nâng cao chất lượng bộ đề thi ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Ban đề thi của Hội đồng thi do Sở GD&ĐT quyết định thành lập.

Lập Phương

Tin tiêu điểm