Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 9/2/2018 11:46

Bến Tre: Quy trách nhiệm với hiệu trưởng về vi phạm dạy học thêm

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Trong văn bản về việc tăng cường quản lý và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm của Sở GD&ĐT Bến Tre có nêu rõ quy trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn về vấn đề này.

Cụ thể, kiểm điểm trách nhiệm đối với thủ trưởng nếu tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường không phép (kể cả trường hợp giấy phép đã hết hạn nhưng không lập thủ tục xin gia hạn dạy thêm, học thêm), có giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm và xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

Khuyến khích thủ trưởng các cơ sơ giáo dục tự kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm để được miễn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo tinh thần của Nghị định 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Với phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường để chấn chỉnh những sai phạm.

Trong kiểm tra, nếu các cơ sở dạy thêm, học thêm chưa thực hiện đúng quy định thì căn cứ mức độ vi phạm để xử phạt hành chính, tước giấy phép hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn, nếu phát hiện giáo viên THPT tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường trái qui định thì lập biên bản gửi cho hiệu trưởng của giáo viên vi phạm hoặc Sở GD&ĐT để có hướng xử lý.

Sắp xếp thời gian tổ chức họp thống nhất biện pháp quản lý và xử lý vi phạm dạy thêm học thêm trên địa bàn hiệu quả hơn và không để xảy ra vi phạm dạy thêm, học thêm.

Lập Phương