Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/2/2017 17:07

Bến Tre: Phấn đấu đến 2020, lãnh đạo Sở GD&ĐT là nữ đạt từ 25% trở lên

Bến Tre: Phấn đấu đến 2020, lãnh đạo Sở GD&ĐT là nữ đạt từ 25% trở lên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch này, phấn đấu đến năm 2020, lãnh đạo Sở GD&ĐT là nữ đạt từ 25% trở lên. Cán bộ quản lý cấp phòng trực thuộc Sở là nữ đạt 30% trở lên.

Cán bộ quản lý Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố là nữ đạt 30% trở lên. Viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập là nữ đạt 40% trở lên.

Bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới để tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.

Đối với cán bộ nữ, trẻ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng trực thuộc Sở, phó trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố trở lên:

Có trình độ trung cấp chính trị - hành chính trở lên, trong đó có ít nhất 60% cao cấp chính trị;

100% trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó có ít nhất 15% nữ có trình độ sau đại học đối với cấp Sở, 10% nữ cán bộ có trình độ sau đại học đối với cấp huyện;

Được bồi dưỡng về quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, kỹ năng quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với từng vị trí chức danh, sử dụng thành thạo tin học trong công tác chuyên môn và cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế.

Lập Phương